एक पाऊल बदले जीवन

Written April 28, 2019 अतिशय थंडीचा हंगाम संपला आहे. ओमाहात आता सूर्य परतला आहे. त्यामुळे तापमानात वाढ झाली आहे. लोकं टी-शर्ट, शॉर्ट्स आणि गॉगल घालून बाहेर सूर्यप्रकाशाचा आनंद घेताना दिसून येत आहेत. गोल्फ खेळणारी मंडळीसुद्धा त्यांच्या गॉल्फकार्ट मध्ये वावरतांना दिसत आहेत. बर्फ वितळला आहे. थंडीत गोठलेले झरे आता खळाळून वाहत आहेत. झाडे आणि गवतासारखीच मलाहीContinue reading “एक पाऊल बदले जीवन”