केला स्वयंपाक आणि वाढलं प्रेम!

Written February 19, 2019 अमेरिकेत माझ्यासाठी येणारी पहिली व्यक्ती म्हणजे अमोल. आम्ही भारतातही अशी भटकंती केली आहे की, जिने आम्हाला आयुष्याकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी दिली. आम्ही पर्यटक म्हणून न फिरता प्रवासी म्हणून भटकलो, त्यामुळे आम्हाला आलेले अनुभव खूप वेगळे ठरले. मला वाटतं की, कोणत्याही हेतू शिवाय केलेला प्रवास हा आपल्या आयुष्यासारखा असतो. डायनॅमिक. रोज बदलताContinue reading “केला स्वयंपाक आणि वाढलं प्रेम!”

प्रवास हा माझा !

Written February 10, 2019 अमेरिकेत नुकताच ‘थॅंक्सगिव्हींग’ झाला आहे. उत्तम सुगी झाल्यानंतर अहोभाव – धन्यवादभाव प्रकट करण्याचा छानसा उत्सव. सगळेजण अगदी मजेत साजरा करतात. जागोजागी सेल लागलेले असतात. लोकं एकमेकाला शुभेच्छा आणि भेटवस्तू देतात. अगदी जिवंतपणा असतो यात. आता सगळ्यांना वेध लागले आहेत ते ख्रिसमसचे. नाताळ इथला सगळ्यात मोठा सण. नाताळाआधी आमच्या विद्यापीठात पहिल्या सत्रातल्याContinue reading “प्रवास हा माझा !”