काऊचसर्फिंग- जागतिक संधींचे माहेरघर

Written May 16, 2019 बऱ्याच कालावधी नंतर Couchsurfing वर एका व्यक्तीने काही काळ माझ्याकडे येऊन राहण्याची विनंती केली. त्यांनी केलेली विनंती अतिशय साधी, सरळ आणि नम्र होती. माझ्या हॉस्टेलमध्ये जागा नसल्यामुळे आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा या कारणांमुळे मला त्या व्यक्तीसोबत वेळ घालवणे शक्य नव्हते. पण तरीही त्या व्यक्तीने भेटण्याचा केला आणि काही वेळ सोबत घालवण्याचाही आग्रहContinue reading “काऊचसर्फिंग- जागतिक संधींचे माहेरघर”