अमेरिकेतील शिक्षणाचा आर्थिक पैलू

Audio ऐकण्याकरता… Written September 22, 2019 नवीन शैक्षणिक वर्षात नवीनच ओळख झालेल्या प्राध्यापकांपैकी माझे एक प्राध्यापक आगळे-वेगळे आहेत. ते रसायनशास्त्र म्हणजेच केमिस्ट्री शिकवतात. इतके छान शिकवतात की विद्यार्थ्यांना वेळेचे भान राहत नाही. त्यांचे शिकवणे जेवढे खोल आणि विचार करायला लावणारे असते तेवढेच माझे प्राध्यापक ही प्रक्रिया विनोदी सुद्धा बनवतात. विनोद आणि खोडकरपणा हा त्यांच्या स्वभावाचाContinue reading “अमेरिकेतील शिक्षणाचा आर्थिक पैलू”

गणपती, माझ्या घरी…

Audio लेख ऐकण्याकरता… Written September 11, 2019 गणपतीचे दिवस वेगळेच असतात. लहानपणापासून आजपर्यंत गणपतीचे दहा दिवस म्हटले की किती छान छान गोष्टी आठवतात. आम्ही भावंडे मिळून गणपती येण्याआधी त्याच्या पाटाभोवती सजावट करायचो. सर्वांच्या शाळा-कॉलेजची वेळ वेगवेगळी असतांनाही एक ठराविक वेळ निवडून आम्ही जमायचो. यादी तयार करून व आवश्यक सामान एकत्र जाऊन घेऊन आल्यानंतर सर्वांचे मतContinue reading “गणपती, माझ्या घरी…”

नवे वर्ष नवी आशा

Written September 3rd, 2019 येथे सुट्ट्या संपून आता क्लासेसना सुरूवात झाली आहे. माझी ही आता तिसऱ्या वर्षाची सुरूवात आहे. मी यावर्षी अभ्यासाला घेतलेले विषय हे मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत अधिक अवघड आणि त्याच बरोबर तेवढेच मनोरंजकही आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठात परतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मी आणि माझी जुनी मित्र मंडळी सुद्धा आहेत. अनेकांसाठी हा उन्हाळा अभ्यासContinue reading “नवे वर्ष नवी आशा”